Torne Textil SL té com a compromís crear i publicar webs amb disseny universal i continguts accessibles per al nombre més gran possible d’usuaris i usuàries i apropar, així, la comunicació municipal i l’ús de les noves tecnologies a la ciutadania.

Per fer aquest objectiu, aplica la normativa estàndard WAI (Web Accessibility Initiative) adoptada per la Unió Europea. La finalitat és que la majoria de webs de www.gonclovil.com compleixin les pautes daccessibilitat de nivell AA definides per les normes WAI (WCAG 2.1).

Això significa que tant una persona amb algun tipus de discapacitat com qualsevol altra que estigui en una circumstància que dificulti l’accés a la informació de la pàgina web podrà accedir als continguts amb èxit.

Torne Textil SL s’ha compromès a fer accessibles els seus webs de conformitat amb el (d’ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre). La majoria de webs de la institució són parcialment conformes amb la legislació vigent i es treballa diàriament per assolir nivells òptims d’accessibilitat.

L’evolució de les noves tecnologies de la informació, tant en format web com en format multidispositiu, permet que els continguts oferts a través d’Internet siguin cada cop més accessibles. Torne Textil SL., en línia amb el compromís adquirit amb l’accessibilitat universal, ha considerat que la divulgació de la informació sobre l’accessibilitat web i de multidispositiu és un servei important per a aquells usuaris i aquelles usuàries que necessitin una guia per accedir sense dificultat a la web de www.textiltorne.com i per aquest motiu posa a disposició aquest lloc web amb recursos que facilitin la navegació per a tothom.